Skip to main content
 

Använda Carbonice

• Fyll flaskan med vatten till strecket.
• Skruva på Injektorn (den lösa delen). Anslut Injektorn mot Ventilen (den väggfasta delen).
• Tryck ner flaskan och kolsyran strömmar in i flaskan.
• Tag loss flaskan och vänd den ett par gånger.
• Upprepa enligt beskrivningen ovan. Upprepa så många gånger du vill tills du har lagom mängd kolsyra för din smak, ett par tryck brukar räcka.
Tips! kallt vatten ger större mängd kolsyra i vattnet. Fyll därför flaskan med en tredjedel vatten och lägg den i frysen, när vattnet är fruset fyll upp resterande del med kallt kranvatten till strecket på flaskan. Därefter kolsyra enligt beskrivning ovan.