Skip to main content

Fyra olika typer av montering

carbonice-vägg

Montage – vägg

Carbonice Köksbänk

Montage – diskbänk

carbonice köksö

Montage – köksö

carbonice köksskåp

Montage – skåp

 

Använda Carbonice

• Fyll flaskan med vatten till strecket.
• Skruva på Injektorn (den lösa delen). Anslut Injektorn mot Ventilen (den väggfasta delen).
• Tryck ner flaskan och kolsyran strömmar in i flaskan.
• Tag loss flaskan och vänd den ett par gånger.
• Upprepa enligt beskrivningen ovan. Upprepa så många gånger du vill tills du har lagom mängd kolsyra för din smak, ett par tryck brukar räcka.
Tips! kallt vatten ger större mängd kolsyra i vattnet. Fyll därför flaskan med en tredjedel vatten och lägg den i frysen, när vattnet är fruset fyll upp resterande del med kallt kranvatten till strecket på flaskan. Därefter kolsyra enligt beskrivning ovan.

 

För den vetgirige

När du tillsätter koldioxid till en dryck händer mycket som kan vara roligt att förstå. Koldioxid (CO²) som löser sig i vatten är egentligen två reaktioner. För det första, gas löser sig i vatten. Det är ett exempel på en jämviktsreaktion. Det beskrivs i Gymnasiets NO kurser. Man brukar ofta jämföra med en gungbräda.
Vissa CO² molekyler löser sig hela tiden i vattnet, andra tar vägen från vattnet ut i gasen. Hur mycket CO² som finns i vattnet beror av två faktorer, temperatur och tryck.
Mängden CO² som kan lösas i vattnet ökar med lägre temperatur och ökat tryck. Mängden CO² som kan lösas i vatten ökar när temperaturen sjunker ända tills vattnet fryser, då minskar lösligheten dramatiskt.

För att se detta kan man titta på en iskub. Ofta är isen klar vid ytorna, där fryser det först och de gaser som finns lösta i vattnet samlas i det kvarvarande vattnet. När det blir så lite vatten kvar att all gas inte kan lösas, bildas bubblor som du ser i mitten. Du kan också prova att ställa ett plastglas med vatten i frysen, där syns det ännu bättre.
Alltså temperatur och tryck bestämmer hur mycket som kan lösas i vattnet. Storleken på vattenytan och omrörning bestämmer hur fort man kommer till jämvikten.
Därför bör du ha så kallt vattnen som möjligt när du kolsyrar, och när du fyllt på CO² vänder man flaskan ett par gånger för att nå jämvikten.

Den andra reaktionen sker när CO² är löst i Vattnet H²O. Då sker en kemisk reaktion när de två förenar sig till Kolsyra. CO³H².
Detta är en syra som ger en syrlig smak och som kan på-verka även andra ingredienser.
Det är viktigt att behålla skruvkorken till flaskan. Injektorn skall inte användas som skruvkork. Försluter man flaskan med injektorn måste man fylla flaskan med gas omedelbart och definitivt innan man skakar eller vänder flaskan upp och ner. Det är nämligen så att när flaskan försluts ökar trycket i flaskan och vätska kan tryckas in i injektorn. Vattnet och framför allt socker i vattnet kan påverka funktionen på injektorn.