Skip to main content
 

 Service och underhåll

Carbonice behöver normalt ingen service men det kan vara bra att ett par gånger per år kon-trollera att alla anslutningar är täta, det görs lämpligtvis med läckagespray vilken kan köpas i vår webbutik eller i en välsorterad järnaffär.

Kontrollera även bäst föredatum på vattenflaskan eftersom den utsätts för trycksättning varje gång som Carbonice används, vid passerat bäst före datum ska flaskan bytas ut. Nya flaskor finns att köpa i vår webbutik eller i välsorterade köpcentrum.
Gasflaskan räcker till ca: 60 liter vatten beroende på hur mycket kolsyra som tillsats varje gång, nya gasflaskor finns att köpa i vår webbutik eller i välsorterade köpcentrum.

För att ni ska ha kontroll över serviceintervallerna medföljer det en servicebilaga i detta häfte där ni antecknar år och datum för utförda kontroller, denna bilaga är viktig vid åberopande av en eventuell garanti eller reklamation.
Skulle något fel uppstå på själva utrustningen, vänligen lägg en serviceförfrågan på vår hem-sida www.kungsarabruk.se så hjälper vi er med serviceutbyte.