Skip to main content
 
 
1
1

Återvinning

När Carbonice är förbrukad och ska slängas sorteras Injektorn, Ventilen och Tryckregulatorn som metallskrot. Slangen och vattenflaskan sorteras som plast i återvinningscentralen.
Gasbehållaren lämnas tillbaka till en återförsäljare för AGA/ Sodastream, eller gasen töms ut och den kastas som metallskrot i återvinningscentralen.