Skip to main content
 

Installation

Allmänt

Tänk igenom hela installationen innan du börjar eftersom det oftast ger ett bättre resultat.
Vid installationen ska man ha gott om tid på sig och noggrant läsa dessa anvisningar.
Var försiktig så att inte el, vatten eller gasledningar påverkas eller blir skadade vid denna installation.

Allt arbete utförs på egen risk. Känner man sig det minsta tveksam bör en hantverkare kontaktas för installationen. Börja med att kontrollera var respektive del ska monteras, det är även viktigt att hitta en bra väg för slangen som går mellan Ventilen och Tryckregulatorn eftersom det påverkar hela installationen.

Före beställning av Carbonice mät ut hur lång slangen ska vara mellan Tryckregulatorn och Ventilen. Observera att slangen ska förläggas med mjuka böjar och får inte vara sträckt. Kontrollera att anläggningen är tät genom att använda läckagespray. När du är klar, fyll i driftsättningsdatum i bifogad servicebilaga. Lycka till med montaget och tveka inta att kontakta oss om något problem uppstår

Paket & Verktyg

Montageplåt med regulator

1: Regulator
2: Kolsyretub
3: Tryckslang

Carbonice_komponenter

Komponenter

1: Väggfäste
2: Ventil
3: Täckbricka för köksö
4: Bricka för köksö
5: Mutter för köksö
6:
Fäste för köksö
7: 
Fäste för skåp
8: Injektor

carbonice-verktyg

Verktyg

• Borrmaskin Borr (3 och 8 mm)
• Hammare
• Kryssmejsel
• Meterstock (tumstock)
• Märkpenna

 

Montage

Tryckslang

Mellan Tryckregulatorn och Ventilen ska en tryckslang installeras.
Slangen kan antingen dras genom överskåpen och ner på sidan varefter den kan gå i utrymmet bakom underskåpens sockel fram till Tryckregulatorn.
Ska hål borras genom underskåpets botten och väggar, använd borr 8 mm för dessa hål.
Alternativt kan den gå i väggen bakom skåpen (om det finns ett mellanrum) och fram till Tryckregulatorn.
Kontrollera före installationen hur många meter slang det går åt mellan Ventilen och Tryckregulatorn. Slangen beställs via vår Webbutik.
När alla installationer är klara ska tryckslangen tryckas i respektive anslutningskoppling, slangen ska tryckas så att den går i botten i respektive koppling. Det finns en ”Flagga” monterad på slangen vid leverans, som visar hur långt slangen ska tryckas in i respektive koppling.
Kontrollera genom att dra lätt i slangen att den fastnat, täthet kontrolleras sedan med läckage-spray att det är tätt.
Är slangen för lång kan den antingen kapas med en vass sax eller kniv, det är viktigt att snittet blir rakt eftersom det påverkar tätheten. Överbliven slang kan också rullas ihop vid Tryckregulatorn i en ring och hållas ihop med medföljande buntband.

Ventilen

Väggfast del

Mellan Tryckregulatorn och Ventilen ska en tryckslang installeras.
Slangen kan antingen dras genom överskåpen och ner på sidan varefter den kan gå i utrymmet bakom underskåpens sockel fram till Tryckregulatorn.
Ska hål borras genom underskåpets botten och väggar använd borr 8 mm för dessa hål.
Alternativt kan den gå i väggen bakom skåpen (om det finns ett mellanrum) och fram till Tryckregulatorn.
Kontrollera före installationen hur många meter slang det går åt mellan Ventilen och Tryckregulatorn. Slangen beställs via vår Webbutik.
När alla installationer är klara ska tryckslangen tryckas i respektive anslutningskoppling, slangen ska tryckas så att den går i botten i respektive koppling. Det finns en ”Flagga” monterad på slangen vid leverans, som visar hur långt slangen ska tryckas in i respektive koppling.
Kontrollera genom att dra lätt i slangen att den fastnat, täthet kontrolleras sedan med läckagespray att det är tätt.
Är slangen för lång kan den antingen kapas med en vass sax eller kniv, det är viktigt att snittet blir rakt eftersom det påverkar tätheten. Överbliven slang kan också rullas ihop vid Tryckregulatorn i en ring och hållas ihop med medföljande buntband.

 

Väggmontage mot överskåp

Utse en lämplig plats för Ventilen. Den ska monteras mot bakväggen (kaklet) och röret upp mot underdelen av överskåpet. Röret går att kapa om man vill höja ventilen mot överskåpet, efter kapning tänk på att grada rörets kanter då de blir vassa och kan skada tryckslangen.
Använd bifogad mall för att utse placering och märk fästhålen samt hålet för röret i överskåpets underdel. Ventilen har 2 st skruvhål för att fästa fast den i väggen. Vid borrning i kakel ska stor försiktighet användas så att kakelplattan inte spricker. Använd en 5,5mm kakelborr för att ta hålen i kaklet.

Tryck i bifogade plugg och dra fast Bottenplattan med de medföljande skruvarna mot väggen. Sätt dit Ventilen och kontrollera att rörets märkning stämmer mot överskåpets underdel. Borra ett 8mm hål för slangen genom överskåpets underdel. Installera nu tryckslangen från Regulatorn till Ventilen.
Efter att tryckslangen anslutits i kopplingen ska Ventilen dras fast med bifogade skruvar.

 

Fristående köksö och diskbänk

Utse en lämplig plats för röret med Ventilen. Tänk på att rörets kona ska få plats på diskbänken eller bänkskivan. Pluncha eller borra ett 19 mm hål för röret genom diskbänken eller bänkskivan.
Använd bifogade brickor och muttrar för att dra fast röret, tänk på att montera på konan före du drar fast röret. Tag lite våtrumssilikon och lägg runt röret så det blir tätt. För ner konan mot bänken.

Installera nu tryckslangen från Regulatorn till Ventilen. Efter att tryckslangen anslutits i kopplingen ska locket till Ventilen dras fast med bifogade skruvar.

Tryckregulatorn

Utse en lämplig plats för Tryckregulatorn. En bra plats kan vara under diskbänken eller något annat skåp i anslutning till Ventilen.
Tänk på att det ska vara enkelt att komma åt Tryckregulatorn vid byte av gasflaskor.
Tryckregulatorn är fäst på en medföljande bottenplatta eftersom det blir kraftiga rörelser vid byte av gastub och de flesta skåpinredningar inte är så hållbara, plattans uppgift är att fördela krafterna på en större yta. Bottenplattan är även en mall så att Tryckregulatorn inte hamnar för lågt eftersom gasflaskan måste kunna bytas ut.
Använd bottenplattan som mall. Ställ bottenplattan mot skåpets botten, märk med pennan i de förborrade hålen i bottenplattan.
Förborra ca 10 mm djupt med 3 mm borren så att skruvarna inte spräcker underliggande material.
Dra fast bottenplattan med de medföljande skruvarna (6 st.)

Väggmontage

Kontrollera först att det finns möjlighet att installera Tryckslangen i hålrummet mellan reglarna i köksväggen och att det är möjligt att få ut den i över- eller underskåp.
Utse en lämplig plats för Ventilen, den ska monteras mot bakväggen (kaklet).
Ventilen har 2st skruvhål för att fästa fast den i väggen och ett hål där Tryckslangen ska gå in i väggen.
Hålet för Tryckslangen genom väggen ska vara 8mm.
Vid borrning i kakel ska stor försiktighet användas så att kakelplattan inte spricker. Märk ut och borra alla hålen. Använd en 8mm kakelborr för slanghålet och en 5,5mm kakelborr för att ta fästhålen i kaklet.
Tryck i bifogade plugg och dra fast Bottenplattan med de medföljande skruvarna mot väggen.
Installera nu tryckslangen från Regulatorn till Ventilen.
Efter att tryckslangen anslutits i kopplingen ska Ventilen dras fast med bifogade skruvar.

Väggmontage mot underskåp

Utse en lämplig plats för Ventilen.
Den ska monteras mot bakväggen (kaklet) och röret ned mot bänkskivan. Röret går att kapa om man vill sänka ventilen mot bänkskivan, efter kapning tänk på att grada rörets kanter då de blir vassa och kan skada tryckslangen. Använd bifogad mall för att utse placering och märk fästhålen samt hålet för röret i bänkskivan. Ventilen har 2 st skruvhål för att fästa fast den i väggen. Vid borrning i kakel ska stor försiktighet användas så att kakelplattan inte spricker. Använd en 5,5 mm kakelborr för att ta hålen i kaklet.
Tryck i bifogade plugg och dra fast Bottenplattan med de medföljande skruvarna mot väggen. Sätt dit Ventilen och kontrollera att rörets märkning stämmer mot bänkskivan. Borra ett 8mm hål för slangen genom bänkskivan.
Installera nu tryckslangen från Regulatorn till Ventilen.
Efter att tryckslangen anslutits i kopplingen ska Ventilen dras fast med bifogade skruvar.

Driftsättning

När alla delar har monterats och slangen kopplats är det dags för driftsättning. Gasflaskans sigill tas bort och plastkorken demonteras. Skruva fast flaskan i Tryckregulatorns koppling. Kontrollera att alla kopplingar är täta med den medföljande läckagesprayen.

Skulle något vara otätt i slangkopplingarna koppla loss gasflaskan och tillse att slangen är ordentligt intryckt. Koppla återigen gasflaskan till regulatorn och gör om läckagetestet. Vid fortsatt läckage vänligen kontakta Kungsårabruk AB för vidare konsultation. Är allt i sin ordning, fyll i bifogad servicebilaga och installationen är klar.