Skip to main content
 

Garanti

Vi lämnar ett års garanti på Carbonice och dess tillbehör från inköpsdatum. Förutsättningen för garantireparationer är att utrustningen används och sköts enligt denna bruksanvisning samt att ingen yttre påverkan skett. Utrustningen får ej heller ha varit ansluten till annan Tryckregulator än den som medlevererats i grundpaketet. Tryckregulatorn levereras med förinställt tryck vilket inte får ändras för att garantin ska gälla. För åberopande av garanti vänligen lägg en garantiförfrågan via kontakt-sidan  https://carbonice.se/kontakt/ så hjälper vi er med utbyte av produkten.

Reklamation

Vi ger tre års reklamationsrätt på Carbonice och dess tillbehör från inköpsdatum, förutsättningen för reklamationer är att utrustningen används och sköts enligt denna bruksanvisning samt att ingen yttre påverkan skett. Utrustningen får ej heller ha varit ansluten till annan Tryckregulator än den som medlevererats i grundpaketet. Vattenflaskan och gasflaskan har bäst före datum och kan inte reklameras efter att detta datum har gått ut. Det är alltid konsumenten som åberopar reklamation och därför ber vi er så noga som möjligt redovisa vad som är fel på produkten och varför ni anser att den inte fungerar. Vänligen bifoga ifylld servicebilaga antingen scannad eller via foto genom vår hemsida. För åberopande av reklamation vänligen lägg en reklamationsförfrågan via vår kontakt-sida https://carbonice.se/kontakt/ så hjälper vi er med reparation eller utbyte av produkten.