Skip to main content

Vid garanti, reklamation eller service vänligen bifoga en kopia av denna sida.
Skanna eller tag ett kort med mobilen och ladda upp den till vår hemsida, så går behandlingen av ert ärende fortare. Vid garanti- och reklamationsanspråk är ifylld blankett ett krav för att dessa anspråk ska gälla.